الحزمه الاوفشور

آموزش این دوره طی مراحل زیر برگزار می گردد:
– آموزش غواص صنعتی سطح یک
– آموزش غواص صنعتی سطح دو
– آموزش غواص صنعتی سطح سه
– آموزش اپراتوری اتاق فشار
– آموزش Rescue
– آموزش درای سوت
– آموزش هات واتر سوت
– آموزش ابزار زیرآبی نئوماتیک
– توانایی Rigging
– توانایی کار با کمپرسور
– توانایی عکاسی و فیلمبرداری زیرآب

طول دوره:
۱۵ هفته

اتصل بنا

هاتف: ۰۹۱۲۰۶۲۰۳۴۴ - ۰۲۱۷۱۰۵۷۹۲۹

العنوان: طهران - جاجرود - شمس آباد - کلستان - رقم ۹

البرید الإلکترونی: info@osvehzaman.com

مواعید العمل: ۱۰ إلى ۱۸

وسائل التواصل الاجتماعی

جمیع الحقوق محفوظه لمدرسه الأسوه الزمانیه