درای سوت

گرما، آب و غواص

گرما، آب و غواص

همانطور که می دانید آب ۲۰ برابر سریعتر از هوا گرما را جذب می‌کند، بنابراین اگر حتی دمای آب ۲۷ درجه سلسیوس باشد و شما وت سوت نپوشیده باشید نسبتاً زودتر سردتان می‌شود و دلیل اصلی استفاده از پوشش غواصی همین امر است.

سرما یک معنای نسبی دارد و اینکه حین غواصی با چه سرعتی شما سردتان شود فقط به پوشش غواص بستگی ندارد. سایر عوامل عبارتند از:

 • دمای آب
 • مدت غوص
 • فیزیک و فرم بدن و تناسب اندام که در توانایی تولید گرما و گرم ماندن شما تأثیر دارد.
 • خو گرفتن بدن به آب سرد
 • فعالیت در آب: اگر در آب به فعالیت بپردازید مثلاً شنا کنید بیشتر گرم می‌مانید و در واقع بیشتر می توانید در آب بمانید.

بیشترین نگرانی در غواصی در مورد دمای آب Hypothermia است که در واقع پایین آمدن دمای هسته بدن بیش از حد طبیعی آن می‌باشد. علائم اولیه عبارتند از لرزش غیر قابل کنترل و بی حسی، به دنبال آن رنگ پریدگی (آبی شدن) پوست، خواب آلودگی و عدم تمرکز ذهن. در صورت عدم رسیدگی، سرمازدگی حاد منجر به بیهوشی و مرگ می‌شود.

حتی در مراحل اولیه سرمازدگی معمولی می‌تواند دردسر ساز شود زیرا منجر به عدم درست فکر کردن و کاهش قدرت تصمیم گیری غواص می‌گردد. سرمازدگی همچنین باعث کاهش جریان خون و تحمل غواص نیز می‌شود.

شما همیشه با پوشیدن لباس مناسب قبل و بعد از غوص از سرمازدگی جلوگیری می‌نمایید. اگر در غواصی بدنتان شروع به لرزش غیر قابل کنترل کرد به غواصی خاتمه داده و خودتان را خشک و گرم نمایید.

همانطور که می دانید آب ۲۰ برابر سریعتر از هوا گرما را جذب می‌کند، بنابراین اگر حتی دمای آب ۲۷ درجه سلسیوس باشد و شما وت سوت نپوشیده باشید نسبتاً زودتر سردتان می‌شود و دلیل اصلی استفاده از پوشش غواصی همین امر است.

سرما یک معنای نسبی دارد و اینکه حین غواصی با چه سرعتی شما سردتان شود فقط به پوشش غواص بستگی ندارد. سایر عوامل عبارتند از:

 • دمای آب
 • مدت غوص
 • فیزیک و فرم بدن و تناسب اندام که در توانایی تولید گرما و گرم ماندن شما تأثیر دارد.
 • خو گرفتن بدن به آب سرد
 • فعالیت در آب: اگر در آب به فعالیت بپردازید مثلاً شنا کنید بیشتر گرم می‌مانید و در واقع بیشتر می توانید در آب بمانید.

بیشترین نگرانی در غواصی در مورد دمای آب Hypothermia است که در واقع پایین آمدن دمای هسته بدن بیش از حد طبیعی آن می‌باشد. علائم اولیه عبارتند از لرزش غیر قابل کنترل و بی حسی، به دنبال آن رنگ پریدگی (آبی شدن) پوست، خواب آلودگی و عدم تمرکز ذهن. در صورت عدم رسیدگی، سرمازدگی حاد منجر به بیهوشی و مرگ می‌شود.

حتی در مراحل اولیه سرمازدگی معمولی می‌تواند دردسر ساز شود زیرا منجر به عدم درست فکر کردن و کاهش قدرت تصمیم گیری غواص می‌گردد. سرمازدگی همچنین باعث کاهش جریان خون و تحمل غواص نیز می‌شود.

شما همیشه با پوشیدن لباس مناسب قبل و بعد از غوص از سرمازدگی جلوگیری می‌نمایید. اگر در غواصی بدنتان شروع به لرزش غیر قابل کنترل کرد به غواصی خاتمه داده و خودتان را خشک و گرم نمایید.

همانطور که می دانید آب ۲۰ برابر سریعتر از هوا گرما را جذب می‌کند، بنابراین اگر حتی دمای آب ۲۷ درجه سلسیوس باشد و شما وت سوت نپوشیده باشید نسبتاً زودتر سردتان می‌شود و دلیل اصلی استفاده از پوشش غواصی همین امر است.

سرما یک معنای نسبی دارد و اینکه حین غواصی با چه سرعتی شما سردتان شود فقط به پوشش غواص بستگی ندارد. سایر عوامل عبارتند از:

 • دمای آب
 • مدت غوص
 • فیزیک و فرم بدن و تناسب اندام که در توانایی تولید گرما و گرم ماندن شما تأثیر دارد.
 • خو گرفتن بدن به آب سرد
 • فعالیت در آب: اگر در آب به فعالیت بپردازید مثلاً شنا کنید بیشتر گرم می‌مانید و در واقع بیشتر می توانید در آب بمانید.

بیشترین نگرانی در غواصی در مورد دمای آب Hypothermia است که در واقع پایین آمدن دمای هسته بدن بیش از حد طبیعی آن می‌باشد. علائم اولیه عبارتند از لرزش غیر قابل کنترل و بی حسی، به دنبال آن رنگ پریدگی (آبی شدن) پوست، خواب آلودگی و عدم تمرکز ذهن. در صورت عدم رسیدگی، سرمازدگی حاد منجر به بیهوشی و مرگ می‌شود.

حتی در مراحل اولیه سرمازدگی معمولی می‌تواند دردسر ساز شود زیرا منجر به عدم درست فکر کردن و کاهش قدرت تصمیم گیری غواص می‌گردد. سرمازدگی همچنین باعث کاهش جریان خون و تحمل غواص نیز می‌شود.

شما همیشه با پوشیدن لباس مناسب قبل و بعد از غوص از سرمازدگی جلوگیری می‌نمایید. اگر در غواصی بدنتان شروع به لرزش غیر قابل کنترل کرد به غواصی خاتمه داده و خودتان را خشک و گرم نمایید.

وت سوت‌ها و درای سوت‌ها (لباس‌های مرطوب و خشک)

وت سوت‌ها از مادۀ عایق کننده به نام فوم نئوپرین ساخته می‌شوند که یک لاستیک پر شده از هزاران حباب است. وقتی با وت سوت غواصی می‌کنید میزان کمی از آب از منافذ وت سوت وارد شده و به دام می‌افتد که بدنتان این میزان کم آب را گرم می‌کند (دلیل اینکه وت سوت باید در عین راحتی، جذب تن و فیت باشد). نئوپرین شما را عایق کرده و سرعت از دست دادن دما را کاهش می‌دهد. برای حفظ حرارتی بیشتر می‌توان نئوپرین ضخیم‌تر پوشید. درای سوت شامل یک پوستۀ آب بند و یک لباس زیر عایق یا از جنس فوم نئوپرین (مانند وت سوت) به همراه لاستیک‌ها و زیپ آب بند می‌باشد که شما داخل آن خشک می‌مانید. درای سوت حفاظت حرارتی بیشتری را فرآهم می‌نماید چون لایه‌ای از هوا، عایق بهتری از وت سوت ایجاد می‌نماید ولی این هوا با تغییر عمق فشرده شده و یا حجمش زیادتر می‌شود که این موضوع غواصی با درای سوت را با سایر پوشش‌های غواصی متفاوت می‌نماید.

وت سوت‌ها و درای سوت‌ها (لباس‌های مرطوب و خشک)

وت سوت‌ها از مادۀ عایق کننده به نام فوم نئوپرین ساخته می‌شوند که یک لاستیک پر شده از هزاران حباب است. وقتی با وت سوت غواصی می‌کنید میزان کمی از آب از منافذ وت سوت وارد شده و به دام می‌افتد که بدنتان این میزان کم آب را گرم می‌کند (دلیل اینکه وت سوت باید در عین راحتی، جذب تن و فیت باشد). نئوپرین شما را عایق کرده و سرعت از دست دادن دما را کاهش می‌دهد. برای حفظ حرارتی بیشتر می‌توان نئوپرین ضخیم‌تر پوشید. درای سوت شامل یک پوستۀ آب بند و یک لباس زیر عایق یا از جنس فوم نئوپرین (مانند وت سوت) به همراه لاستیک‌ها و زیپ آب بند می‌باشد که شما داخل آن خشک می‌مانید. درای سوت حفاظت حرارتی بیشتری را فرآهم می‌نماید چون لایه‌ای از هوا، عایق بهتری از وت سوت ایجاد می‌نماید ولی این هوا با تغییر عمق فشرده شده و یا حجمش زیادتر می‌شود که این موضوع غواصی با درای سوت را با سایر پوشش‌های غواصی متفاوت می‌نماید.

هلمت آموزشگاه غواصی اسوه زمان

مقایسۀ درای سوت با وت سوت

مزایا: مزیت اولیۀ درای سوت گرما است (عایق بودن). به لطف حفاظت حرارتی بیشتر آن شما می‌توانید در آب‌های سردتر راحت‌ترو به دفعات بیشتر غواصی کنید.با مصرف هوای کمتر خطر سرمازدگی را کاهش دهید. مزیت دوم این است که بیشتر درای سوت‌ها با رفتن به عمق بیشتر عایق بودن خود را از دست نمی‌دهند در حالی که در مورد وت سوت، نئوپرین تحت فشار متراکم و فشرده می‌شود. مزیت سوم این است که وت سوت‌ها باید جذب تن باشند اما درای سوت نیاز نیست جذب باشد. مزیت دیگر درای سوت این است که در زیر آن شما گرم می‌مانید و وقتی لباس خود را در می‌آورید خشک هستید. نهایتاً وقتی شما وارد آب می‌شوید درای سوت از حجوم سرما جلوگیری می‌کند در حالی که وت سوت‌ها معمولاً این طور نیستند. معایب: مهمترین عیب قابل توجه درای سوت هزینۀ اولیۀبالای آن نسبت به وت سوت است (اما یک بار که حساب کنید با غواصی‌های بیشتر و طولانی‌تر هزینۀ هر ساعت زیر آب ماندن شما کمتر از حالتی است که وت سوت استفاده می‌کنید). از طرف دیگر هزینۀ نگهداری درای سوت و مراقبت‌های بعد از غوص آن از وت سوت بیشتر است. درای سوت حجم بیشتری داشته و در شنای طولانی شما را بیشتر خسته می‌کند و آن‌ها اغلب شناوری مثبت بیشتری دارند پس شما لازم است برای رسیدن به بویانسی خنثی وزنۀ بیشتری استفاده کنید (اگر چه معمولاً وزنۀ خیلی زیادی نیاز نیست). هنگام استفاده از درای سوت باید در کنترل بویانسی دقت بیشتری داشته باشید و اگر شما، درای سوت را حین افزایش عمق Equalize نکنید دچار فشردگی در لباس خواهید شد. نهایتاً به دلیل اینکه آن‌ها عایق‌های خوبی هستند غواصان در معرض گرمازدگی بیشتری قبل از غوص در روزهای گرم قرار می‌گیرند.

مقایسۀ درای سوت با وت سوت

مزایا: مزیت اولیۀ درای سوت گرما است (عایق بودن). به لطف حفاظت حرارتی بیشتر آن شما می‌توانید در آب‌های سردتر راحت‌ترو به دفعات بیشتر غواصی کنید.با مصرف هوای کمتر خطر سرمازدگی را کاهش دهید. مزیت دوم این است که بیشتر درای سوت‌ها با رفتن به عمق بیشتر عایق بودن خود را از دست نمی‌دهند در حالی که در مورد وت سوت، نئوپرین تحت فشار متراکم و فشرده می‌شود. مزیت سوم این است که وت سوت‌ها باید جذب تن باشند اما درای سوت نیاز نیست جذب باشد. مزیت دیگر درای سوت این است که در زیر آن شما گرم می‌مانید و وقتی لباس خود را در می‌آورید خشک هستید. نهایتاً وقتی شما وارد آب می‌شوید درای سوت از حجوم سرما جلوگیری می‌کند در حالی که وت سوت‌ها معمولاً این طور نیستند. معایب: مهمترین عیب قابل توجه درای سوت هزینۀ اولیۀبالای آن نسبت به وت سوت است (اما یک بار که حساب کنید با غواصی‌های بیشتر و طولانی‌تر هزینۀ هر ساعت زیر آب ماندن شما کمتر از حالتی است که وت سوت استفاده می‌کنید). از طرف دیگر هزینۀ نگهداری درای سوت و مراقبت‌های بعد از غوص آن از وت سوت بیشتر است. درای سوت حجم بیشتری داشته و در شنای طولانی شما را بیشتر خسته می‌کند و آن‌ها اغلب شناوری مثبت بیشتری دارند پس شما لازم است برای رسیدن به بویانسی خنثی وزنۀ بیشتری استفاده کنید (اگر چه معمولاً وزنۀ خیلی زیادی نیاز نیست). هنگام استفاده از درای سوت باید در کنترل بویانسی دقت بیشتری داشته باشید و اگر شما، درای سوت را حین افزایش عمق Equalize نکنید دچار فشردگی در لباس خواهید شد. نهایتاً به دلیل اینکه آن‌ها عایق‌های خوبی هستند غواصان در معرض گرمازدگی بیشتری قبل از غوص در روزهای گرم قرار می‌گیرند.

انواع درای سوت و ویژگی‌های آنها

انواع درای سوت و ویژگی‌های آنها

مانند سایر تن‌پوش‌های غواصی درای سوت در مدل‌های متنوع و شکل‌های مختلفی تولید می‌شود. آن‌ها به دو دستۀ کلی تقسیم می‌شوند:

درای سوت‌های نئوپرین

درای سوت‌های لاتکس

این مقالات هم جالبه

تماس با ما

شماره تلفن: ۰۹۱۲۰۶۲۰۳۴۴ - ۰۲۱۷۱۰۵۷۹۲۹

آدرس: جاجرود، شهرک شمس آباد، کوچه گلستان، پلاک۹

آدرس ایمیل: info@osvehzaman.com

ساعت کاری: ۱۰ تا ۱۸

در شبکه های اجتماعی

تمامی حقوق این سایت مطلق به آموزشگاه غواصی اسوه زمان می باشد.