ثبت نام

ثبت نام به صورت تلفنی و حضوری انجام می شود.

لازم به ذکر است پیش از اقدام به ثبت نام جهت مشاوره تلفنی با شماره ۰۹۱۲۰۶۲۰۳۴۴ - ۰۲۱۷۱۰۵۷۹۲۹ تماس حاصل فرمایید.

Social media

Social media

Contact

Phone number: +989120620344-+982171057929

Address: No 9, Golestan ally, Shmas Abad, Jajrud, Tehran,Iran

Email Address: info@osvehzaman.com

All rights of this site reserved to Osvehzaman Commercial Diving school(O.C.D)

All rights of this site reserved to Osvehzaman Commercial Diving school(O.C.D)

All rights of this site reserved to Osvehzaman Commercial Diving school(O.C.D)