در دنیای کنونی،فقط آن دسته از افرادی که تخصص و مهارتی منحصر به فرد دارند،حرفی برای گفتن دارند

نظرات بسته شده است.