امام علی (ع): فرصت ها چون ابر می گذرند. پس، فرصتهای کار خوب را غنیمت شمارید.

نظرات بسته شده است.