مهاجرت به استرالیا
استرالیا به دلیل داشتن شرایط مطلوب اشتغال مورد توجه بسیاری از مهاجران در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. استرالیا مجموعه‌ای از شرایط از جمله سن، سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... را برای مهاجرین تعیین کرده است.
استرالیا کشوری صنعتی و ثروتمند می‌باشد که به لحاظ رفاه در سال 2012 در ردیف دوم قرار گرفته است. این کشور در حدود 23 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر کانبرا  می‌باشد. سیدنی و ملبورن نیز دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور مرز خاکی با هیچ کشور دیگری ندارد و دور تا دور آن را آب فرا گرفته است. استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر دنیاست که به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب، موقعیت شغلی فراوان، خدمات اجتماعی و ... سالانه هزاران نفر از اقصی نقاط دنیا به این کشور مهاجرت می‌کنند.
بر اساس واحد اطلاعات اکونومیست، ملبورن در ایالت ویکتوریا برای پنجمین سال متوالی عنوان بهترین شهر دنیا را برای زندگی از آن خود کرده است. این رتبه  بر پایه معیارهایی چون امکانات رفاهی، خدمات درمانی و شهری در نظر گرفته شده است.


مهاجرت به استرالیا روش های مختلفی دارد :

مهاجرت به استرالیا از طریق نیروی کار تخصصی
مهاجرت به استرالیا از طریق کارآفرینی
مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری
آموزش غریق نجات - مهاجرت به کانادا - مهاجرت به استرالیا - Underwater welding - underwater welding training - underwater cutting - مهاجرت - جوشکاری زیراب - جوشکاری زیر آب در ایران - مهاجرت - جوشکاری زیر اب در ایران - جوشکاری زیر آب در عسلویه - جوشکاری زیر اب در عسلویه - مهاجرت به کانادا - مهاجرت به استرالیا  - مهاجرت به سایر کشورها - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت - مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به کانادا - مهاجرت
آموزش غریق نجات - گواهینامه بین المللی مدرک غواصی - مدرک بین المللی - مدرسه غواصی - غواص - مهاجرت به کانادا - مهاجرت به استرالیا - Underwater welding - underwater welding training - underwater cutting - جوشکاري زیرآب - جوش‌کاری زیر آب -  اولین,جوشکاری,زیر آب - جوشکاری مرطوب در زیر آب - جوشکاری زیر آب - جوشکاری زیر اب - مهاجرت -  آموزش جوشکاری زیر آب - آموزش جوشکاری زیر اب - برشکاری زیر آب - برشکاری زیر اب - جوشکاری و برشکاری زیر آب - مهاجرت - جوشکاری و برشکاری زیر اب - آموزش جوشکاری زیر آب تهران - آموزش جوشکاری زیر اب تهران - مهاجرت - آموزش جوشکاری زیر آب در تهران - آموزش جوشکاری زیراب در تهران - آموزشگاه غواصی در تهران - برشکاری در زیر آب - برشکاری در زیر اب - آموزش برشکاری در زیر آب - آموزش برشکاری در زیر اب - اموزش غواصی در فنی حرفه ای - اموزش غواصی فنی حرفه ای - مهاجرت  - مراکز آموزش جوشکاری زیر آب تهران - مراکز آموزش جوشکاری زیر آب در تهران - مقاله جوشکاری زیر آب - مقاله جوشکاري زیر آب - جوشکاری زیرآب - مهاجرت - جوشکاری زیراب - جوشکاری زیر آب در ایران - مهاجرت - جوشکاری زیر اب در ایران - جوشکاری زیر آب در عسلویه - جوشکاری زیر اب در عسلویه - مهاجرت به کانادا - مهاجرت به استرالیا  - مهاجرت به سایر کشورها -  امتیاز مهاجرت به استرالیا - شرایط مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به استرالیا از طریق ازدواج - فرم ارزیابی مهاجرت به استرالیا - مهاجرت به استرالیا 2015 -   - مهاجرت به استرالیا از طریق کار - مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری - مهاجرت به استرالیا از طریق تخصص - غواصی در تهران - غواصی به انگلیسی - عکس غواصی - غواصی نظامی - غواصی آموزش - تجهیزات غواصی - آموزش غواصی در اهواز - آموزش غواصی در کیش - هزینه آموزش غواصی - آموزش غواصی در تهران - آموزش غواصی در اصفهان - آموزش غواصی صنعتی - غواصی - غواص - غواصي - آموزش غواصي - غوص - غواصی صنعتی - تاریخچه غواصی - عکس غواصی - غواصی اسکوبا - تجهیزات غواصی - غواصی آموزش - اموزش غواصی فنی حرفه ای - آموزش غواصی در شیراز - غواصی در قشم - غواصی در ایران - جوشکاری - جوشکاري - Commercial dive - Commercial Diving School - دریا - جوشکاری زیر دریا - غواصی زیر آب - جوشکاری زیر اب - جوشکاری زیراب - دوره جوشکاری زیر آب - کار جوشکاری در استرالیا - غواصی صنعتی در استرالیا- مهاجرت - دوره های جوشکاری زیر آب - درآمد جوشکاری زیر آب - جوش زیر آب - غواصی صنعتی در ایران - اموزش غواصی - غواصي صنعتي
آموزشگاه غواصی صنعتی اسوه زمان یکی از معدود آموزشگاه های غواصی صنعتی دارای مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه ای کشور وابسته به وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی است که به منظور آموزش مهارت حرفه ای غواصی صنعتی ویژه بازار کار برای اشتغال زایی بیشتر در کشور و رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه جوانان علاقمند به این حرفه و تامین نیروی لازم جهت بازار کار در سال 1381 تاسیس شد.
این آموزشگاه با استفاده از اساتید برجسته و امکانات خاص خود در کشور نظیر مدرسه غواصی مجهز به استخر عمیق، Commercial Diving Tank، ماسک Full Face، سیستم تغذیه از سطح و ... در تهران و تجهیزات خاص آموزش غواصی در جنوب کشور آماده برگزاری دوره های آموزش غواصی صنعتی، آموزش جوشکاری زیر آب و آموزش برشکاری زیر آب با استاندارد بین المللی ILO برای علاقمندان این رشته می باشد.
انواع جوشکاری زیر آب
جوشکاری مرطوب: جوشکاری مرطوب نوعی جوشکاری است که هم
جوشکار و هم محل کار در آب قرار داشته و با آب تماس دارند.
تا نیمه دهه 1960 تمامی جوشکاری ها زیر آب بصورت جوشکاری
مرطوب انجام می شد.
جوشکاری خشک در محفظه جوشکاري زیر آب (Splash zone):
در این روش آب درتماس مستقیم با محل جوشکاری نیست و به دو روش
انجام می شود اول اینکه جوشکار و محل جوش در جای خشک قرار
دارند و دوم اینکه فقط دستان جوشکار و محل جوش در تماس با آب
نیست.

مزایای جوشکاری مرطوب
- لوازم مورد نیاز برای جوشکاری همان لوازم جوشکاری قوس الکتریکی
است که عایق (Waterproof) می باشد.
- از آنجایی که از تجهیزات استاندارد (معمول) جوشکاری استفاده
میشود بنابراین جوشکاری زیر آب می تواند به سادگی در هر مکانی
استفاده گردد.
- جوشکار زیر آب می تواند روی هر قسمت دلخواه و دارای ساختارهای
ترکیبی یا دارای دسترسی مشکل آزادانه کار کند، در حالیکه که سایر
تکنیکهای جوشکاری زیر آب ممکن است در این شرایط با مشکل برخورد
کنند.
- جوشکاری می تواند سریعتر و با هزینه کمتر انجام شود چون در نصب و
ایجاد فضای خشک زمانی مصرف نمی شود.
امکان طراحی و استفاده آزادانه از هر اندازه وصله را فراهم می نماید.
فروشگاه اینترنتی لوازم غواصی
store.abyssaloffshore.com
جوشکاری زیر آب
جوشکاری زیرآب
قوس در جوشکاری زیر آب UNDERWATER
WELDING ARCS:
عملکرد قوس در زیر آب همانند عملکرد آن در سطح نیست و
تاثیر حبابهای گاز در انجام کامل و صحیح جوشکاری زیر آب
بسیار مهم می باشد. وقتی قوس برقرار می شود الکترود ذوب
شده و تجزیه آب باعث ایجاد جبابهای گاز که نقش یک پوشش
را بازی می کنند می گردد.
با ایجاد جبابهای جدید فشار درون این پوشش (حبابهای گاز)
زیاد شده و حبابهای قبلی مجبورند از قوس خارج شده و به آب
اطراف وارد شوند تا حبابهای جدید بتوانند جای آنها را بگیرند.
اگر الکترود از قطعه کار خیلی فاصله پیدا کند با از بین رفتن
حبابهای گاز قوس نیز قطع می گردد و اگر سرعت جوشکاری
خیلی کم شود حبابها اطراف محل قوس وارد جوش شده و
باعث عدم دستیابی به یک جوش موثر می گردد.
جوشکاری زیر اب
تجهیزات مورد نیاز برای جوشکاری زیر آب:
دستگاه جوشکاری DC 400 آمپر
سوییچ ایمنی 400 آمپر 250 ولت
کابل جوش
انبر اتصال
انبر تست آمپر
ولت متر DC
انبر نگهدارنده الکترود
برس سیمی
چکش گل زنی
سوهان
الکترود عایق
دستکش
ماسک
شرایط ناسازگار در جوشکاری زیر آب:
جریان مخالف
دمای پایین
وقتی ضخامت فلز از 5 میلی متر کمتر است.
وقتی قطعات خوب به هم فیت نیستند. یک شکاف (گپ) 3 میلی متر حداکثر فاصله مجاز برای جوشکاری مرطوب با استفاده از تکنیک self-consuming و با الکترود 3 است.
با افزایش عمق، کار سخت تر می شود چون فشار هیدرواستاتیک افزایش می یابد.
وقتی دید بسیار کم می شود و غواص درز جوش را خوب نمی بیند.
جوش گوشه Fillet Weld :
جوش گوشه یک جوش مثلثی شکل جهت اتصال دو سطحی است که تقریبا با هم زاویه قائم ایجاد میکنند به عنوان مثال اتصال لب رو لب، T و کنج.
یک جوش گوشه باید دارای یک طول ساق برابر با ضخامت ورق باشد (برای ورقهای با ضخامت حداکثر 10 میلی متر). برای ورقهای با ضخامت 10 میلی متر یا ضخیمتر حداقل طول ساق مورد نیاز 10 میلی متر در تمام جوشکاری های مرطوب می باشد.

در صورت استفاده از الکترودهای ضخیمتر فلز جوشکاری بیشتری ته نشین می شود. به هر حال الکترودهای ضخیمتر باعث تولید تخلخل بیشتر در  جوش می شود. همچنین یک تک لایه ضخیمتر دارای استحکام کمتری نسبت به چند پاس با همان ضخامت می باشد.
برای اکثر کارها الکترود 3 توصیه می شود. بنابراین غواص جهت دستیابی به طول ساق 10 میلی متر باید چند پاس جوش ایجاد کند، معمولا 3 تا 5 پاس.
موقعیت و تکنیک جوش تعداد پاسها را مشخص می نماید. تعداد پاسها مهم نیست بلکه طول ساق 10 میلی متر مهم است.

اجزای یک جوش Parts of a Weld:
سطح (FACE): عبارتست از سطح قابل رویت در سمتی که قرار است جوشکاری شود.
پنجه یا گره جوش (
TOE): نقطه اتصال مابین سطح جوش و فلز مبنا است.
جوش آزمایشی Trial Weld :
در تمامی جوشها، نفوذ خوب جوش در ریشه و در عین حال جلوگیری از آسیب قطعه کار مهم است. در بعضی موارد انجام جوش آزمایشی یک امر ضروری است.
جوش آزمایشی باید در عمق محل کار و در سخت ترین وضعیت جوشکاری (معمولا وضعیت سقفی) انجام شود .
قبل انجام جوش اصلی، جوش نمونه باید به سطح آورده شده و مورد بررسی قرار گیرد. یک بازدید چشمی (VT) روی خط جوش باید صورت پذیرد. دو تست PT و MT نیز باید انجام شود.
اگر هیچیک از تستها در دسترس نبود قطعه کار را با پتک بشکنید تا میزان شکنندگی آن مشخص شود.

رویه آماده شدن برای جوشکاری:

بعد از انجام کامل تنظیمات، جوشکاری می تواند شروع شود.
محافظ باید مدام به ثبت گزارشات زیر بپردازد:
آمپر جوشکاری که از روی انبر تست آمپر می خواند
  ولتاژ مدار بسته و مدار باز نمایش داده شده توسط ولت
متر
قطر، نوع، کارخانه سازنده و مواد عایق کننده الکترود
قطبیت الکترود
طول کابل جوش
عمق محل کار
با ثبت دقیق این اطلاعات، تجاربی که از یک پروژه بدست می آید را
می توان در پروژه های بعدی بکار برد و از تکرار خطاهای احتمالی
جلوگیری نمود.
تکنیکهای جوش قوس الکتریکی زیر آب:
امروزه دو تکنیک پایه در جوشکاری قوس الکتریکی کاربرد دارد:
تکنیک Self-consuming(S-C): در این تکنیک الکترود در راستای خط جوش کشیده شده و میزان فشار قابل توجهی باید توسط غواص اعمال شود. این روش به جوشکارانی که تجربه کمتری دارند توصیه می شود.
تکنیک Weave یا Manipulative: در این تکنیک قوس در هنگام جوش روی سطح حفظ شده و کمی یا هیچی فشار به الکترود وارد می گردد. غواص می تواند الکترود  را جابجا کرده یا به آن نوسان بدهد. این روش نیازمند ممارست و تجربه بیشتری نسبت به تکنیک S-C می باشد.
نصب کابل اتصال به قطعه کار:
قبل از شروع برشکاری یا جوشکاری توسط هر نوع الکترود کابل اتصال را باید به قطعه کار وصل کنید.
غواص می تواند سطح را با انبر برشکاری، کابل اتصال زمین و الکترود برشکاری ترک کند یا می توان پس از رسیدن غواص به محل کار آنها را پایین فرستاد.
اولین گام تمیز کردن محل اتصال گیره اتصال زمین است. محل اتصال باید جلوی غواص باشد و باید توسط برس سیمی بخوبی تمیز و صیقلی گردد. جهت ایمنی غواص باید از انبر نوع C برای اتصال زمین جوشکاری یا برشکاری استفاده نمود. انبر اتصال باید بخوبی به قطعه کار محکم شود و کابل آن باید کاملا شل باشد تا در اثر کشیده شدن خطر ساز نگردد. غواص می تواند در صورت سست بودن محل اتصال، انبر اتصال را به محل کار توسط خال جوش محکم کند. با پیشرفت کار غواص می تواند محل انبر اتصال انبر را جابجا کند تا بخشی از مدار الکتریکی شود.

از مزایای مهاجرت به استرالیا از طریق نیروی متخصص:
•    کوتاهی پروسه نسبت به پروسه ی مهاجرت به کشور کانادا
•        ظرفیت نامحدود
•        عدم نیاز به مدرک آیلتس در مرحله ی ارزیابی مدارک
از مزایای مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری:
•        عدم نیاز به مصاحبه
•    پروسه ای با مدت زمان حداکثر 12 ماه
•       تنوع سرمایه گذاری در شهرهای مختلف استرالیا
•        امکان پرداخت هزینه به جای گرفتن آیلتس، در صورت عدم توانمندی برای گرفتن این مدرک
شرایط مهاجرت به استرالیا از طریق روشهای سرمایه گذاری و یا نیروی متخصص را در ادامه بخوانید:
مهاجرت به استرالیا
استرالیا به دلیل داشتن شرایط مطلوب اشتغال مورد توجه بسیاری از مهاجران در سرتاسر دنیا قرار گرفته است. استرالیا مجموعه‌ای از شرایط از جمله سن، سابقه کار، مدرک تحصیلی و ... را برای مهاجرین تعیین کرده است.
استرالیا کشوری صنعتی و ثروتمند می‌باشد که به لحاظ رفاه در سال 2012 در ردیف دوم قرار گرفته است. این کشور در حدود 23 میلیون نفر جمعیت دارد و پایتخت آن شهر کانبرا  می‌باشد. سیدنی و ملبورن نیز دو شهر بزرگ استرالیا هستند. این کشور مرز خاکی با هیچ کشور دیگری ندارد و دور تا دور آن را آب فرا گرفته است. استرالیا یکی از کشورهای مهاجرپذیر دنیاست که به دلیل داشتن شرایط آب و هوایی مناسب، موقعیت شغلی فراوان، خدمات اجتماعی و ... سالانه هزاران نفر از اقصی نقاط دنیا به این کشور مهاجرت می‌کنند.
بر اساس واحد اطلاعات اکونومیست، ملبورن در ایالت ویکتوریا برای پنجمین سال متوالی عنوان بهترین شهر دنیا را برای زندگی از آن خود کرده است. این رتبه  بر پایه معیارهایی چون امکانات رفاهی، خدمات درمانی و شهری در نظر گرفته شده است.
مهاجرت به استرالیا روش های مختلفی دارد :
مهاجرت به استرالیا از طریق نیروی کار تخصصی
مهاجرت به استرالیا از طریق کارآفرینی
مهاجرت به استرالیا از طریق سرمایه گذاری
سترالیا هم در کنار کانادا و آمریکا به یکی از مقاصد اصلی مهاجرین تبدیل شده است.البته مهاجرت به این کشور و اخذ اقامت استرالیا نیز منوط به شرایط تعیین شده از طرف سازمان مهاجرت استرالیا می باشد.یکی از فاکتورهای اصلی قبول درخواست مهاجرت به استرالیا, مهارت و تخصص است.استرالیا توانسته با فراهم کردن بستری مناسب از نظر شغلی و اقتصادی به یکی از پیشگامان در زمینه جذب مهاجرین جویای کار و تحصیل تبدیل شود.
گام به گام شرایط مهاجرت به استرالیامراحل مختلف مهاجرت به استرالیا: ?- ÇäÊÎÇÈ Occupation ãäÇÓÈ ãÊäÇÓÈ ÈÇ ÔÛá ÎæÏ ÇÒ á?ÓÊ SOL  </ÇÓÊÑÇá?Ç/ãÔÇÛáãæÑÏä?ÇÒÇÓÊÑÇá?Ç.aspx>
?- ÈÑÑÓ? ÓÇÒãÇä ÇÑÒ?ÇÈ? ãÊäÇÓÈ ÈÇ Occupation ÇäÊÎÇÈ?  </ÇÓÊÑÇá?Ç/ãÔÇÛáãæÑÏä?ÇÒÇÓÊÑÇá?Ç.aspx>
۳- آماده سازی نامه سابقه کار متناسب با Occupation شما
۴- جمع آوری مدارک مورد نیاز سازمان ارزیابی و ارسال مدارک به سازمان مربوطه
۵- محاسبه امتیازات و بررسی مجدد شرایط مهاجرت شما و پر کردن فرم EOI
۶- بررسی اسپانسرهای ایالتی و جمع آوری داده های مورد نظر ایالت انتخابی
۷- ثبت آنلاین اسپانسری
۸- انتظار جهت دریافت اسپانسری و گرفتن Invitation
۹- ثبت پرونده در سایت سازمان مهاجرت و آپلود داکیومنت های شما در سایت
۱۰- مشخص شدن Case Officer و پاسخگویی به سئوالات احتمالی او
۱۱- Checking های مختلف از جمله سابقه کار و ...
۱۲- ارائه نمره آیلتس همراه
۱۳- انجام آزمایش های مدیکال و گرفتن عدم سوء پیشینه
۱۴- Visa
ÌåÊ ÏÑ?ÇÝÊ ÇØáÇÚÇÊ ÈÑæÒ ÔÏå ÏÑ ãæÑÏ ÔÑÇ?Ø ãåÇÌÑÊ Èå ÇÓÊÑÇá?Ç Èå ÈÎÔ ÇÎÈÇÑ ãåÇÌÑÊ ãÑÇÌÚå ˜ä?Ï. </>
سیستم امتیازدهی استرالیا بر اساس قوانین جدید: قوانین جدید در مورد سیستم امتیازبندی استرالیا از اول جولای ۲۰۱۲ به اجرا درآمد. شرایط اولیه برای تقاضای ویزای افراد متخصص جهت مهاجرت به استرالیا به شرح زیر می باشد: ۱- متقاضیان مهاجرت تا پایان ۴۹ سالگی می توانند اقدام نمایند.
۲- مدارک تحصیلی و کاری بایستی توسط یکی از سازمان های مربوطه استرالیا ارزشیابی شود.
۳- حداقل داشتن مدرک IELTS 6.0 در هر یک از ۴ مهارت آزمون الزامی است.
۴- داشتن حداقل امتیاز برای درخواست ویزا
۵- داشتن سابقه كار در خارج یا داخل استرالیا و یا داشتن سوابق تحصیلی در استرالیا
امتیازات در این سیستم جدید به شرح زیر می باشد: سن
۱۸ تا ۲۴ سال تمام ۲۵ امتیاز
۲۵ تا ۳۲ سال تمام ۳۰ امتیاز
۳۳ تا ۳۹ سال تمام ۲۵ امتیاز
۴۰ تا ۴۴ سال تمام ۱۵ امتیاز
۴۵ تا ۴۹ سال تمام صفر امتیاز
نمره IELTS
نمره 6.0 در هر ۴ مهارت ، دارای امتیاز صفر
نمره 7.0 در هر ۴ مهارت ، دارای امتیاز ۱۰
نمره 8.0 در هر ۴ مهارت ، دارای امتیاز ۲۰

سابقه کاری در استرالیا
۱ سال سابقه کار مرتبط در ۱۰ سال گذشته ۵ امتیاز
۳ سال سابقه کار مرتبط در ۱۰ سال گذشته ۱۰ امتیاز
۵ سال سابقه کار مرتبط در ۱۰ سال گذشته ۱۵ امتیاز
سایر مزایا۸ سال سابقه کار مرتبط در ۱۰ سال گذشته ۲۰ امتیاز

سابقه کاری در خارج از استرالیا
۳ سال سابقه کار مرتبط در ۱۰ سال گذشته ۵ امتیاز
۵ سال سابقه کار مرتبط در ۱۰ سال گذشته ۱۰ امتیاز
۸ سال سابقه کار مرتبط در ۱۰ سال گذشته ۱۵ امتیاز
ÌåÊ ÈÑÑÓ? ÔÑÇ?Ø æ ÇãÊ?ÇÒÈäÏ? ÎæÏ Èå ÚäæÇä Çã äÎÓÊ ÈÑÇ? ÔÑæÚ Èå ÈÎÔ ÇÑÒ?ÇÈ? ÑÇ?Çä ãÑÇÌÚå äãÇÆ?Ï. </>

مدارک تحصیلی
مدرك ارزشیابی شده توسط سازمان های استرالیایی ۱۰ امتیاز (Assessment)، لازم به توضیح است به هر ارزیابی مثبت این امتیاز تعلق نمی گیرد و متقاضیان رشته کامپیوتر به خصوص باید به این نکته توجه نمایند.
- مدارک Diploma گرفته شده در استرالیا ۱۰ امتیاز
- مدارك فنی حرفه ایی ارزشیابی شده ۱۰ امتیاز
- مدرک لیسانس یا فوق لیسانس از استرالیا یا خارج استرالیا ۱۵ امتیاز، لازم به توضیح است این امتیاز صرفا به مدارک لیسانسی که معادل لیسانس استرالیا باشد تعلق می گیرد و به هر لیسانسی که اخذ شود تعلق نمی گیرد.
- مدرک دكتری از استرالیا یا خارج استرالیا ۲۰ امتیاز
نکته بسیارمهم : قوانین جدید در مورد سیستم امتیازبندی استرالیا از اول جولای ۲۰۱۲ به اجرا درآمد با توجه به تغییرات جدید كسانی كه مدارك آنها معادل فوق دیپلم یا دیپلم مدارك استرالیا می شود با داشتن نامه ارزشیابی (assessment) می توانند از ۱۰ امتیاز استفاده كنند و كسانی كه مدرك آنها معادل لیسانس استرالیا و بالاتر می شود می توانند از ۱۵ امتیاز استفاده كنند. تحصیل در استرالیا: ۲ سال تحصیل تمام وقت در استرالیا ۵ امتیاز تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا: تحصیل در مناطق کم جمعیت استرالیا ۵ امتیاز سابقه كار حرفه ایی در استرالیا: داشتن یك سال سابقه كار حرفه ایی منطبق با تخصص و مدرك در استرالیا ۵ امتیاز نمره زبان دیگر: زبان فارسی ۵ امتیاز، به شرطی که فرد متقاضی حداقل امتحان Para Prfesional Naati را داده باشد و مدرک مربوطه را اخذ کرده باشد. لازم به توضیح است قبلا این امتیاز به همه متقاضیان دارای مدرک لیسانس داده می شد اما در حال حاضر فرد باید مدرک Naati بگیرد تا این امتیاز به او اخذ شود. امتیاز همسر: همسر ۵ امتیاز
توضیحات: همسر شما باید آیلتس 6.0 داشته باشد مدرك خود را ارزشیابی كند و سابقه كار ۱ ساله با بیمه نیز داشته باشد. اسپانسر ایالتی: گرفتن اسپانسر از ایالت های استرالیا ۵ امتیاز (ویزای 190)
گرفتن اسپانسر از مناطق كم جمعیت استرالیا ۱۰ امتیاز (فقط ویزای 489 ) اسپانسر فامیلی: اسپانسر شما نمی تواند در هر منطقه ای از استرالیا باشد و حتما باید در منطقه Designated Areas زندگی کند.
سایر مزایای مهاجرت به استرالیا

فاکتور های اصلی موثر در میزان درآمد غواص صنعتی و جوشکار زیر آب:
الف) نوع غواصی:

یک- غواصی Onshore یا ساحلی
دو- غواصی Offshore یا فراساحلی
فاکتور های اصلی موثر در میزان حقوق جوشکاری زیر آب:

یکی دیگر اگر فاکتورهای دریافت حقوق بالا در این حرفه غواصی اشباع است که توسط ابزار خاصی به نام closed bell انجام می شود.
حقوق این غواصان صنعتی بستگی به عمق کاری آنها دارد. عموما برای تا عمق 100 فوت (30 متر) به ازای هر فوت یک دلار و برای عمق بالای 100 فوت به ازای هر فوت 2 دلار می گیرند. حقوق این غواصان در عمق های بیشتر به ازای هر فوت تا 4 دلار هم می رسد. مثلا غواص اشباع برای کار در عمق 50 متری حداقل روزی 240 دلار دریافت می کند.
حقوق این غواصان صنعتی بین 45000 تا 90000 دلار در ماه است و در سال بطور میانگین 500 هزار دلار دریافت می کنند.
درآمد غواص صنعتی و جوشکار زیر آب:

غواصان با توجه به نوع شغل و میزان مهارت خود، درآمدهای متفاوتی دارند. مثلا غواصان حرفه ای که در بخش های صنعتی مثل بخش نفت و گاز کار می کنند، علیرغم سختی کار زیاد، درآمدهای بالایی نیز دارند. سطح تخصص و مهارت غواص در میزان دستمزد او بسیار موثر است.
میزان درآمد غواص در برخی از کشورهای جهان

آمریکا - متوسط درآمد سالانه غواصان حرفه ای مطابق با آخرین آمارها در سال ۲۰۱۳، ۴۶,۹۰۰ دلار بوده است.

استرالیا - متوسط درآمد سالانه غواصان۴۳.۵۰۰  دلار می باشد.

انگلستان -  اغلب غواصان روزانه دستمزد گرفته و حدود۱۵۰  تا۲۰۰  روز در سال کار می کنند. درآمد آنها بسته به نوع کارشان از روزانه ۱۸۳ پوند تا۱۵۰۰ پوند است.
سایر فاکتور های اصلی موثر در میزان درآمد جوشکار زیر آب:

یکی دیگر از فاکتور های موثر در میزان حقوق غواص صنعتی کشوری است که در آن کار می کند.
فاکتور های اصلی موثر در میزان درآمد غواص صنعتی و جوشکار زیر آب:

الف) نوع غواصی:

1- غواصی Onshore یا ساحلی
2- غواصی Offshore یا فراساحلی

غواصی Onshore یا ساحلی چیست:


در این نوع پروژها غواص صنعتی از ساحل (خشکی) وارد دریا (آب) شده و هر روز می تواند به خشکی بازگردد.
حقوق دریافتی این نوع غواصان بین به شرح زیر است:
•  غواص بدون سابقه کار: 25 هزار تا 40 هزار دلار
•  غواص دارای سابقه کار: 50 هزار تا 80 هزار دلار
آموزش جوشکاری زیر آب و غواصی صنعتی
آموزش غواصی تفریحی
پکیج معمولی
شامل: غواص Level I و غواص Level II
پکیج استاندارد
شامل: غواص Level I و غواص Level II و اپراتوری اتاق فشار
پکیج پیشرفته
شامل: غواص Level I، غواص Level II، رسکیو و اپراتوری اتاق فشار
پکیج حرفه ای یک

شامل: غواص Level I، غواص Level II، غواص Level III، اپراتوری اتاق فشار و رسکیو


پکیج حرفه ای دو 
شامل: غواص Level I، غواص Level II، غواص Level III، اپراتوری اتاق فشار، رسکیو و دوره های هات واتر سوت، درای سوت، Rigging و...
دوره Try to SCUBA
شامل: یک هفته آموزش تئوری و عملی غواصی مقدماتی شهریه: یک میلیون تومان
دوره عکاسی و فیلمبرداری زیر آب
شامل: آشنایی با مبانی عکاسی زیر آب و کار با دوربین مخصوص زیر آب شهریه: یک میلیون تومان
دوره یک ستاره
شامل: دو هفته آموزش غواصی در آب شیرین و دریا  تا عمق 18 متر شهریه:  1,800,000 تومان
دو دوره ستاره
شامل: دو هفته آموزش تئوری و عملی در آب شیرین و  دریا تا عمق 30 متر شهریه:  2,800,000 تومان
دوره سه ستاره
شامل: غواصی پیشرفته در روز و شب و ناوبری زیر آب
شهریه:  5,800,000 تومان

اسوه زمان

آموزشگاه غواصی اسوه زمان برگزار کننده دوره های آموزش: جوشکاری زیر آب - برشکاری زیر آب - غواصی تفریحی و صنعتی تلفن:021-22394997 - 09124982823