دوره 50 متر تغذیه از سطح Offshore (سطح سه)


سرفصلها:
- توانایی غواصی با استفاده از سیستم تغذیه از سطح با Helmet و   BandMask
- توانایی استفاده از ایرلیفت Air Lift
- توانایی غواصی با وت بل Wet Bell
- آشنایی با واترجت Waterjet
- تئوری گاز مخلوط
- توانایی استفاده از Lifting Bag
- توانایی جوشکاری و برشکاری زیرآب
- توانایی عکاسی و فیلمبرداری زیرآب

و ...


شهریه: 14,000,000 تومان