دوره Top-up تغذیه از سطح Offshore (سطح سه)


سرفصلها:
- توانایی غواصی با استفاده از سیستم تغذیه از سطح
- توانایی استفاده از ایرلیفت Air Lift
- توانایی غواصی با وت بل Wet Bell
- آشنایی با واترجت Waterjet 
- توانایی استفاده از Lifting Bag
- توانایی جوشکاری و برشکاری زیرآب

و ...