پکیج طلایی

آموزش این دوره طی مراحل زیر برگزار می گردد:
- آموزش غواص صنعتی سطح یک
- آموزش غواص صنعتی سطح دو
- آموزش غواص صنعتی سطح سه
- آموزش اپراتوری اتاق فشار
- آموزش Rescue
- آموزش درای سوت
- آموزش هات واتر سوت
- آموزش ابزار زیرآبی نئوماتیک
- توانایی Rigging
- توانایی کار با کمپرسور
- توانایی عکاسی و فیلمبرداری زیرآبطول دوره:
15 هفته

امکاناتی که در این پکیج بصورت رایگان دریافت خواهید کرد:

- جزوه
- کمک هزینه خوابگاه در تهران برای عزیزانی که از شهرستان تشریف می آورند
- خوابگاه قشم یا کیش