پکیج حرفه ای دو

آموزش این دوره طی مراحل زیر برگزار می گردد:
- آموزش غواص صنعتی سطح یک
- آموزش غواص صنعتی سطح دو
- آموزش غواص صنعتی سطح سه
- آموزش اپراتوری اتاق فشار
- آموزش Rescue
- آموزش درای سوت
- آموزش هات واتر سوت
- آموزش ابزار زیرآبی نئوماتیک
- توانایی Rigging
- توانایی کار با کمپرسور


شهریه مصوب: 38,000,000 تومان

طول دوره:
15 هفته

امکاناتی که در این پکیج بصورت رایگان دریافت خواهید کرد:

- جزوه
- تی شرت
- لاگ بوک
- طناب مخصوص تمرین گره
- دستکش کار
- هزینه آزمون و صدور گواهینامه توسط آموزشگاه پرداخت می گردد
- خوابگاه در تهران برای عزیزانی که از شهرستان تشریف می آورند
- خوابگاه قشم