پکیج حرفه ای

آموزش این دوره در سه مرحله زیر برگزار می گردد:
- آموزش غواص صنعتی سطح یک
- آموزش غواص صنعتی سطح دو
- آموزش غواص صنعتی سطح سهطول دوره:
12 هفته

امکاناتی که در این پکیج بصورت رایگان دریافت خواهید کرد:

- جزوه
- کمک هزینه خوابگاه در تهران برای عزیزانی که از شهرستان تشریف می آورند
- خوابگاه قشم یا کیش