پکیج حرفه ای یک

آموزش این دوره در پنج مرحله زیر برگزار می گردد:
- آموزش غواص صنعتی سطح یک
- آموزش غواص صنعتی سطح دو
- آموزش غواص صنعتی سطح سه
- آموزش اپراتوری اتاق فشار
- آموزش Rescue

شهریه مصوب: 29,000,000 تومان

طول دوره:
13 هفته

امکاناتی که در این پکیج بصورت رایگان دریافت خواهید کرد:

- جزوه
- لاگ بوک
- دستکش کار
- هزینه آزمون و صدور گواهینامه توسط آموزشگاه پرداخت می گردد
- خوابگاه در تهران برای عزیزانی که از شهرستان تشریف می آورند
- خوابگاه قشم