غواصی صنعتی شاخه ای از غواصی است که در آن غواصان مشغول به انجام کارهای فنی زیر آب می گردند. این خدمات در بخش اکتشاف و تولید در صنعت نفت و گاز، بررسی و کنترل صدمات کشتی ها و در نقاط دور یا نزدیک از ساحل بسیار استفاده می شود.
آموزشگاه غواصی اسوه زمان با آموزش مواردی چون جوشکاری زیر آب، برشکاری زیر آب، عکاسی زیر آب، فیلمبرداری زیر آب، مونتاژکاری زیر آب، بازدید خط لوله، جستجو، شناورسازی، ناوبری، کار با ابزارها زیرآب،  بررسی و کنترل صدمات کشتی ها و روشهای اصولی غواصی صنعتی علاقمندان به این رشته را در چهار پکیج آموزشی زیر آماده کار در این حرفه می نماید:
- پکیج معمولی
- پکیج استاندارد
-
پکیج پیشرفته
-
پکیج حرفه ای
- پکیج طلایی