مقاله جوشکاری زیرآب

جوشکاری زیر آب

Underwater Welding
اگرچه جوشکاری مانند برشکاری زیر آب خصوصا در عملیات سالویج کاربرد چندانی ندارد ولی جوشکاری زیر آب امری بسیار مهم و سودمند بشمار می رود.
گاهی با جایگزینی جوشکاری به جای روشهای مکانیکی اتصال، زمان و هزینه نهایی خرج شده در کار را می توان بصورت قابل ملاحظه ای کاهش داد.
تاریخ نشان می دهد که در نیروی دریایی امریکا بیشترین کاربرد جوشکاری زیر آب به منظور تعمیر موقت کشتی استفاده شده است.
اتصال
Padeye و وصله روی اشیای قابل بازیافت از نمونه های رایج کاربرد جوشکاری در سالویج است.
روش کار هم  همان روش جوشکاری قوس الکتریکی می باشد.
معمولا پروسه جوشکاری زیرآب یک تکنیک ساده اتصال یا وصله است.

انواع جوشکاری زیر آب
جوشکاری مرطوب: جوشکاری مرطوب نوعی جوشکاری است که هم جوشکار و هم محل کار در آب قرار داشته و با آب تماس دارند.
تا نیمه دهه 1960 تمامی جوشکاری ها زیر آب بصورت جوشکاری مرطوب انجام می شد.
جوشکاری خشک در محفظه جوشکاري زیر آب
(Splash zone): در این روش آب درتماس مستقیم با محل جوشکاری نیست و به دو روش انجام می شود اول اینکه جوشکار و محل جوش در جای خشک قرار دارند و دوم اینکه فقط دستان جوشکار و محل جوش در تماس با آب نیست.

مزایای جوشکاری مرطوب
لوازم مورد نیاز برای جوشکاری همان لوازم جوشکاری قوس الکتریکی است که عایق (Waterproof) می باشد.
از آنجایی که از تجهیزات استاندارد (معمول) جوشکاری استفاده می شود بنابراین جوشکاری زیر آب می تواند به سادگی در هر مکانی استفاده گردد.
جوشکار زیر آب می تواند روی هر قسمت دلخواه و دارای ساختارهای ترکیبی یا دارای دسترسی مشکل آزادانه کار کند، در حالیکه که سایر تکنیکهای جوشکاری زیر آب ممکن است در این شرایط با مشکل برخورد کنند.
جوشکاری می تواند سریعتر و با هزینه کمتر انجام شود چون در نصب و ایجاد فضای خشک زمانی مصرف نمی شود.
امکان طراحی و استفاده آزادانه از هر اندازه وصله را فراهم می نماید.

تجهیزات مورد نیاز برای جوشکاری زیر آب به روش مرطوب
دستگاه جوشکاری DC 400 آمپر
سوییچ ایمنی 400 آمپر 250 ولت
کابل جوش 1 یا 2
انبر اتصال
انبر تست آمپر
ولت متر DC
انبر نگهدارنده الکترود
برس سیمی
چکش گل زنی
سوهان
الکترود عایق
دستکش
ماسک

ادامه دارد...